Category Archives: DICTIONARY

  image_pdfimage_print
 • I words

  I words import import, dovoz, importovať, doviezť The company imports machines from Germany. Spoločnosť importuje stroje z Nemecka. importation dovoz The importation of alcohol is forbidden in some countries. V niektorých krajinách je dovoz alkoholu zakázaný. import ban zákaz dovozu The government has imposed an import ban on poultry. Vláda uvalila zákaz dovozu hydiny. import duty dovozné clo The country … Keep reading
 • H – I words

    H – I words high grade vysoko postavený A high grade delegation from Korea was made up of five key directors. Delegáciu z Kórey tvorilo päť kľúčových vysoko postavených riaditeľov. high pressure vysoký tlak It is evident that a lot of employees in well-known advertising agencies work under high pressure. Je zrejmé, že veľa zamestnancov v známych reklamných agentúrach … Keep reading
 • G – H words

  G – H words guaranteed price garantovaná cena Guaranteed prices may bring somewhat security to an unstable industry. Garantované ceny môžu priniesť nestabilnému odvetviu trochu istoty. guaranteed wage garantovaná mzda The employer promised a guaranteed wage to the workers for another year. Zamestnávateľ sľúbil pracovníkom garantovanú mzdu na ďalší rok. guerrilla marketing guerilla marketing Jay Conrad Levinson is the father … Keep reading
 • G words

  G words green marketing zelený marketing Using green marketing, the company appealed to the young environmentalists in the town. Využitím green marketingu apelovala spoločnosť na mladých ochrancov životného prostredia v meste. gross hrubý The company made a gross profit of €25m in 2015. Spoločnosť dosiahla hrubý zisk 25 miliónov eur v roku 2015. GDP = gross domestic product HDP = … Keep reading