Category Archives: DICTIONARY

  image_pdfimage_print
 • G words

  G words gift darček Sales of Christmas gifts are expected to grow about 20%. (New Longman Business English Dictionary 2000) Očakáva sa, že predaj vianočných darčekov vzrastie o 20%. gift coupon/voucher darčekový kupón, darčeková poukážka The shop also offers gift vouchers, starting from €20. Obchod tiež ponúka darčekové poukážky, ktoré začínajú na hodnote 20 eur. gimmick vtipný nápad, trik 2015 … Keep reading
 • F – G words

  F – G words function funkcia, úloha, činnosť, pôsobiť, účinkovať, fungovať Our recently set up office is not functioning very well. Naša nedávno zriadená kancelária nefunguje veľmi dobre. functional funkčný What are the main differences between functional and technical design? Aké sú hlavné rozdiely medzi funkčným a technickým dizajnom? fund fond The European Investment Fund supports entrepreneurship and innovation in … Keep reading
 • F words

  F words free competition voľná hospodárska súťaž Free competition represents a system in which companies operate without central direction. Voľná hospodárska súťaž predstavuje systém, v ktorom spoločnosti fungujú bez centrálneho riadenia. free gift darček zdarma Sign a contract with us and get a free gift. Podpíšte s nami zmluvu a získajte darček zdarma. free market voľný trh Free market is … Keep reading
 • F words

  F words franchise | franšíza, franšízovať A yoga franchise provided Sarah with extensive marketing material and comprehensive class plans. |  Franšíza jógy poskytla Sarah obsiahle  marketingové materiály a komplexné plány hodín. franchise agreement | franchisingová zmluva As the company was coming to the end of its franchise, they decided to sign a new more convenient franchise agreement. | Vzhľadom k … Keep reading