Category Archives: MSI40

    image_pdfimage_print
  • Súťaž FLEMA Media Awards 2018

    Súťaž FLEMA Media Awards 2018 Organizátori súťaže FLEMA usporiadali tento rok trinásty ročník. FLEMA je súťaž organizovaná v Českej a Slovenskej republike, ktorá sa zameriava na mediálne kampane a využitie jednotlivých mediatypov. Vďaka tomu umožňuje porovnanie úrovne mediálneho plánovania a inovatívnych komunikačných stratégií v oboch krajinách. V ďalšom texte uvádzame bližšie informácie, ktoré nám poskytli organizátori súťaže o jej priebehu … Keep reading
  • Value-based marketing: Treating customers well to become better

    Value-based marketing: Treating customers well to become better Value-based marketing or value marketing is usually understood in two different ways: as a way to communicate with customers on and about values and ethics (such an approach seems to be more common for consumer markets), or as marketing approach driven by utility emphasizing unique value propositions for certain offering (such understanding … Keep reading