Česká marketingová společnost oslavila 25 let historie

image_pdfimage_print

Česká marketingová společnost oslavila 25 let historie

202_OBR1

18. 5. 1990 byl vystaven rodný list. Na svět přišla Česká marketingová společnost.

Česká marketingová společnost (ČMS), z. s. je dobrovolná nezisková organizace, která sdružuje marketingové pracovníky a zájemce o marketing formou kolektivního a individuálního členství.

Z původního poslání co nejvíce přispívat k rozšíření marketingu v České republice se v současné době zaměřuje především na podporu komunikace mezi marketingovými odborníky, zvyšování kvality marketingového řízení a marketingových činností i jejich etického rozměru.

V uplynulých letech sehrála významnou roli na poli marketingu a vypracovala se na přední místo mezi institucemi, které se touto problematikou zabývají. O její vznik a úspěšné fungování se zasloužila nemalou měrou její současná prezidentka doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., která je známá nejen jako úspěšná mediální osobnost na poli marketingu, ale která také patří mezi přední odborníky v oboru. S Českou marketingovou společností jsou spojena jména vynikajících marketingových odborníků jako je např. prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc., Ing. Jiří Mikeš, guru české reklamy, Ing. Milan Postler, Ph.D., pedagog VŠE a řada dalších.

Prezidium České marketingové společnosti vyhlašuje každoročně soutěž Marketér roku, jejímž cílem je výběr osobností, které se podílejí na úspěšném rozvoji vlastní firmy či instituce, i na rozvoji marketingu všeobecně. Letos slaví jubileum také tato soutěž. Je jí 10 let. V posledních letech se stalo součástí hlavní soutěže i klání zaměřené na vysokoškolské studenty marketingových oborů pod názvem Mladý delfín.

202_OBR2

Česká marketingová společnost není jedinou cestou k porozumění a následně k úspěchu v oblasti marketingu. Je ale cestou, která je dostupná všem jejím členům i partnerům (časopis Marketing Science and Inspirations je dlhoročným mediálnym partnerom súťaže Marketér roku, pozn. redakcie), protože každému bez jakýchkoliv zbytečných podmínek nabízí široký otevřený zdroj vzdělání, informací i příkladů. Je připravena pomoci každému, kdo to se svým podnikáním myslí opravdu vážně. Celé odborné veřejnosti je určen časopis Marketing & komunikace, který je nejstarším marketingovým periodikem v České republice. Rozsáhlá knihovna, konference, semináře, poradenství, kontakty se školami, kontakty s firmami, vzájemné propojení subjektů, diskusní fóra, certifikáty marketingových odborníků a řada dalších speciálních akcí, to pro marketingovou veřejnost zajišťuje už čtvrt století ČMS.