G words

image_pdfimage_print

G words

green marketing
zelený marketing
Using green marketing, the company appealed to the young environmentalists in the town.
Využitím green marketingu apelovala spoločnosť na mladých ochrancov životného prostredia v meste.

gross
hrubý
The company made a gross profit of €25m in 2015.
Spoločnosť dosiahla hrubý zisk 25 miliónov eur v roku 2015.

GDP = gross domestic product
HDP = hrubý domáci produkt
Luxembourg has the highest GDP per capita in the EU.
Luxembursko má najvyššie HDP na obyvateľa v EÚ.

group
skupina
The respondents were interviewed in groups of three.
Respondentov sa pýtali v skupinách po troch.

group interview
skupinový rozhovor
Group interviews were made with students at the faculty in order to find out reactions to the new study program.
Realizovali sa skupinové rozhovory so študentmi fakulty za účelom zistenia reakcie na nový študijný program.

grow
rásť, vyrásť, zvyšovať sa, dozrieť
It is interesting to see how Jim has grown as a person in his first college year.
Je zaujímavé sledovať, ako Jim ako osoba dozrel v prvom roku na vysokej škole.

growth
rast, nárast
Students can see their college years as an opportunity for personal growth.
Študenti môžu vnímať svoje vysokoškolské obdobie ako príležitosť k osobnému rastu.

guarantee
garancia, záruka, garantovať, zaručiť
The guarantee usually lasts for two years.
Záruka trvá zvyčajne dva roky.

Literatúra/List of References

[1] eif.org, 2016. [online]. [cit. 2016-02-08]. Dostupné na:
[2] inquiriesjournal.com, 2016. [online]. [cit. 2016-09-30]. Dostupné na: <http://www.inquiriesjournal.com/articles/180/2/decision-making-factors-that-influence-decision-making-heuristics-used-and-decision-outcomes>
[3] investinganswers.com, 2016. [online]. [cit. 2016-09-30]. Dostupné na: <www.investinganswers.com/financial-dictionary/businesses-corporations/heavy-industry-670>
[4] Ivanovic, A. a Collin, P. H., 2003. Dictionary of Marketing. London: Bloomsbury, 2003. ISBN 0-7475-6621-6.
[5] learnersdictionary.com, 2016. [online]. [cit. 2016-09-30]. Dostupné na: <http://www.learnersdictionary.com/definition/high-end>
[6] netmba.com, 2010. [online]. [cit. 2016-09-30]. Dostupné na: <http://www.netmba.com/marketing/market/segmentation/>
[7] New Longman Business English Dictionary. Harlow: Pearson Education Limited, 2000. ISBN 0-582-30606-X.
[8] Oxford Dictionary of Economics. Oxford: OUP, 2009. ISBN 978-0-19-923705-0.
[9] telegraph.co.uk, 2016. [online]. [cit. 2016-02-08]. Dostupné na:

Dagmar Weber