Občianska iniciatíva: Aj pes je Novozámčan

image_pdfimage_print

Občianska iniciatíva: Aj pes je Novozámčan

Autor

Ľubomíra Strážovská

Občianska iniciatíva Aj pes je Novozámčan vznikla približne v mesiaci máj 2017 po opakovanej kauze priotrávených psíkov v meste Nové Zámky. Jednalo sa o niekoľko prípadov, kedy občania nahlásili na políciu na ulici pohodené potraviny a tie boli napustené jedom alebo obsahovali malé klince alebo ihly, všetko pre psíkov alebo deti smrteľné nebezpečenstvo. Zaevidované boli aj prípady smrti psíkov po konzumácii takýchto potravín. Táto udalosť veľmi otriasla verejnosťou mesta Nové Zámky. Médium a sprostredkovateľom informácií a kritiky bol facebook, kde si občania mesta Nové Zámky vymieňali názory a žiadali prešetrenie týchto udalostí. Verejnosť sa bála aby ďalšou obeťou neboli priotrávené deti.
Hlavnou iniciátorkou bola občianka Nových Zámkov, ktorá ale dlhodobo žije a pracuje vo Viedni, Miriam Keszegová. Napísala list predstaviteľom mesta o riešení tohto problému. Predstavitelia mesta pán primátor Otakar Klein a pani prednostka Thunde Szekeresova iniciovali stretnutie vybraných občanov k danej problematike. Na stretnutí sa zúčastnili nasledovní participanti: Mestská polícia Nové Zámky, útulok Čiernouško Nové Zámky, chovatelia psov, Slovenská asociácia ochrancov zvierat, médium Castum Novum a vedúca občianskej iniciatívy Ľubomíra Strážovská. Skonštatovali sa mnohé problémy súčasného spolunažívania psíčkarov a nepsíčkarov ako napríklad: neohľaduplné správanie sa psíčkarov, agresivita u nepsíčkarov ku psíkom, nečistenie exkrementov u psíčkarov, týranie psíkov majiteľmi, neplatenie daní za psíkov, ignorancia občanov pri napomenutí od Mestskej polície a mnohé iné. Po dlhej diskusii o problémoch o spolunažívaní psíčkarov a nepsíčkarov sa skonštatovalo, že treba začať predovšetkým vychovávať mladých ľudí a deti. Vštepovať im slušné a ohľaduplné správanie a zodpovednosť za psíka ako aj jeho správanie na verejných priestranstvách voči ostatným psíkom a ľuďom. Z tohto stretnutia vzišli mnohé dobré nápady, ktoré sa plánujú realizovať ako napríklad:
• Začať cielenú prácu s deťmi a mládežou v podobe návštevy základných a stredných škôl.
• Vytvoriť kódex psíčkara a nepsíčkara – ten je už vytvorený ku dňu 30.8.2017.
• Vytvoriť informačnú brožúru pre psíčkarov.
• Zabezpečiť postupné prekrytie pieskovísk a detských ihrísk pre zabezpečenie hygieny detí.
• Vytvoriť mapu voľného pohybu psíkov.
• Vytvoriť mapu umiestnenia smetných nádob na psie exkrementy.
• Vytvoriť oplotené venčiace plochy, aj s vodnými nádržkami a preliezkami pre psíkov.
• Umiestniť na nové miesta nové smetné nádoby s vtipnými obrázkami motivujúcimi odhodiť exkrement po psíkovi práve do smetného koša.
• PR kampaň do dvojtýždenníka Castrum Novum a televízneho vysielania Nové Zámky, priebežné články a informovanie verejnosti prostredníctvom vybraných médií.
• Navrhnúť PR kampaň v meste so zameraním na zodpovedné správanie sa psíčkarov – práve na tejto kampani sa zúčastnia študenti Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením prof. Mgr. Petra Štarchoňa, PhD. a doc. Ing. Mgr. Ľubomíry Strážovskej, PhD.
• Spropagovať aktivity mestského úradu na verejnosť.
• Medializovať kampaň a dohodnuté závery a aktivity.
Termíny na realizovanie jednotlivých aktivít sú od júna 2017 do decembra 2017. Vedúca občianskej iniciatívy zabezpečuje komunikáciu na facebooku a so skupinou Psíčkari Nové Zámky. Niekoľkokrát spustila verejnú kampaň na vytvorenie nových motivujúcich obrázkov, ktoré by inšpirovali psíčkarov aby po svojich psíkoch upratovali. Verejnosť alebo psíčkari majú možnosť nakresliť veselý a motivujúci obrázok, ktorý sa neskôr nalepí na smetnú nádobu. Momentálne beží tretia kampaň kedy verejnosť a psíčkari Nových Zámkov môžu prispieť vlastnými nápadmi k obzvláštneniu smetných košov. Približne v polovici októbra sa budú montovať v meste Nové Zámky nové, veselé a motivujúce smetné koše na psie exkrementy a dúfajme, že budú dostatočne motivujúce na to, aby psíčkari upratovali po svojich psíkoch. U občanov má táto iniciatíva obrovskú odozvu, nakoľko od nej očakávajú zmysluplné investovanie svojich daní za psa do prospešných vecí.
Ďalšou aktivitou je oplotená venčiaca plocha približne v širšom centre mesta, kde sa budú môcť vybehať mestské psíky, kde bude aj studňa a kde budú mať psíky aj hračky a preliezky. Tento areál sa má vybudovať v novembri 2017.
Prvý rozhovor do dvojtýždenníka Castrum Novum pre občanov mesta uskutočnila vedúca občianskej iniciatívy dňa 13.10.2017, ktorým začala sériu rozhovorov o postupnosti napĺňania cieľov vedením mesta Nové Zámky. Pokračovaním bude rozhovor a diskusia o problematike v novozámockej televízii spolu s predstaviteľkou Slovenskej asociácie ochrancov zvierat Deniskou Rečkovou. Nebude sa zabúdať ani na problematiku množiarní a problematiku čierneho obohacovania sa na úkor zdravia zvierat.
Prebehlo tiež fotenie do už spomínaného kódexu psíčkara a nepsíčkara, kde boli fotené psíky Ľubomíry Strážovskej. Fotografie budú ilustrovať písaný text a budú motivovať psíčkarov a nepsíčkarov k pozitívnemu správaniu.
Občania mesta Nové Zámky privítali spomínané aktivity, pretože vidia efektívne využitie svojich daní a pozitívny prístup vedenia mesta Nové Zámky.