• Neuromarketing. Úvod do problematiky. Časť II.

  Neuromarketing. Úvod do problematiky. Časť II. Cieľom príspevku je objasniť podstatu a význam neuromarketingu, ktorý je považovaný, hoci s istou dávkou skepticizmu, za vednú disciplínu, ktorá bude využívať, (alebo ich už využíva) poznatky o mozgu a o jeho fungovaní pri zefektívňovaní marketingových stratégií. Pojem neuromarketing naznačuje, že sa v ňom prepájajú poznatky neurovedy a marketingu. Vznikol z dôvodu, že klasické … Keep reading
 • Radomila, Soukalová, 2015. Marketing je věda kreativní. Zlín: Radim Bačuvčík – VeRBuM, 2015. 158 s. ISBN 978-80-87500-71-2.

  Radomila, Soukalová, 2015. Marketing je věda kreativní. Zlín: Radim Bačuvčík – VeRBuM, 2015. 158 s. ISBN 978-80-87500-71-2. Autor Dagmar Weberová Mnohí odborníci z oblasti marketingu sa zhodujú v konštatovaní, že marketing je vednou disciplínou založenou na výskume a analýzach, ale zároveň aj umením. Takýmto spôsobom vníma marketing aj autorka predloženej publikácie, ktorá zastáva názor, že marketing môže byť vedecký, ale … Keep reading
 • F – G words

  F – G words function funkcia, úloha, činnosť, pôsobiť, účinkovať, fungovať Our recently set up office is not functioning very well. Naša nedávno zriadená kancelária nefunguje veľmi dobre. functional funkčný What are the main differences between functional and technical design? Aké sú hlavné rozdiely medzi funkčným a technickým dizajnom? fund fond The European Investment Fund supports entrepreneurship and innovation in … Keep reading
 • F words

  F words free competition voľná hospodárska súťaž Free competition represents a system in which companies operate without central direction. Voľná hospodárska súťaž predstavuje systém, v ktorom spoločnosti fungujú bez centrálneho riadenia. free gift darček zdarma Sign a contract with us and get a free gift. Podpíšte s nami zmluvu a získajte darček zdarma. free market voľný trh Free market is … Keep reading