• On preparing marketing for the post-digital era

  On preparing marketing for the post-digital era Rather than presenting an antithesis to the digital paradigm, post-digital thinking explores opportunities originating from present-day consequences of the digital world we live in. Discussing 2016 marketing without resorting to online and mobile digital platforms is like talking about a pond with no fish to catch. Social media marketing, search optimization, and utilization … Keep reading
 • Peter, Štetka a Štefan, Majtán, 2014. Referenčný rámec spotrebiteľa naprieč kultúrami. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2014. 146 s. ISBN 978-80-225-4010-0.

  Peter, Štetka a Štefan, Majtán, 2014. Referenčný rámec spotrebiteľa naprieč kultúrami. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2014. 146 s. ISBN 978-80-225-4010-0. Autor Peter Štarchoň Oblasti správania spotrebiteľov sa už dlhodobo venujú viacerí významní odborníci z akademickej i odbornej marketingovej sféry (z nich je možné spomenúť najmä komplexne spracovanú problematiku v publikácii Jitky Vysekalovej a kol. Chování zákazníka), avšak v našich domácich podmienkach … Keep reading
 • Češi a reklama 2016

  Češi a reklama 2016 Česká marketingová společnost vydala tlačovú informáciu, ktorá obsahuje výsledky z pravidelného prieskumu zameraného na postoje českej verejnosti k reklame. Výskum nadväzuje na výsledky zisťovania, ktoré od roku 1993 realizovala agentúra Marktest, a. s. a v ktorom pokračuje v posledných rokoch agentúra Factum Invenio a ppm factum. Ako sa v správe uvádza, doposiaľ bolo realizovaných celkovo 33 … Keep reading
 • Time is Marketing: Holidays and Other Observances

  Time is Marketing: Holidays and Other Observances Whether attributed to Benjamin Franklin or even to the Greek Antiphon, it has been long known that “time is money”. In marketing, timing considerations have been concealed in foundational elements such as the product life cycle theory or in the seasonal marketing. The business practice, however, have found much more creative ways to … Keep reading