• Súťaž FLEMA Media Awards 2018

  Súťaž FLEMA Media Awards 2018 Organizátori súťaže FLEMA usporiadali tento rok trinásty ročník. FLEMA je súťaž organizovaná v Českej a Slovenskej republike, ktorá sa zameriava na mediálne kampane a využitie jednotlivých mediatypov. Vďaka tomu umožňuje porovnanie úrovne mediálneho plánovania a inovatívnych komunikačných stratégií v oboch krajinách. V ďalšom texte uvádzame bližšie informácie, ktoré nám poskytli organizátori súťaže o jej priebehu … Keep reading
 • Value-based marketing: Treating customers well to become better

  Value-based marketing: Treating customers well to become better Value-based marketing or value marketing is usually understood in two different ways: as a way to communicate with customers on and about values and ethics (such an approach seems to be more common for consumer markets), or as marketing approach driven by utility emphasizing unique value propositions for certain offering (such understanding … Keep reading
 • Marketing through five senses: On the use of sensory marketing in marketing communications

  Marketing through five senses: On the use of sensory marketing in marketing communications Sensory marketing is based on one or more human senses. Sensory marketing deliberately links several sensory sensations. Sensory marketing makes a use of scents, sounds, tastes, or tactile stimuli. According to the main sensory perception, we sometimes talk separately about visual marketing (targeting primarily respondent’s sight), scent … Keep reading
 • Štartuje prvý ročník súťaže Young Marketer

  Štartuje prvý ročník súťaže Young Marketer V týchto dňoch boli uverejnené podmienky súťaže Young Marketer pre mladých marketérov do 30 rokov. Vyhlasovateľom súťaže je Klub reklamných agentúr Slovenska a tvorcom zadania je Slovenská sporiteľňa, a. s. Sporiteľňa pripravila zadanie s úlohou na vytvorenie marketingovej a komunikačnej stratégie pre oblasť sociálneho bankovníctva, konkrétne ide o propagovanie programu KROKZAKROKOM pre neziskové organizácie. … Keep reading