Štartuje prvý ročník súťaže Young Marketer

image_pdfimage_print

Štartuje prvý ročník súťaže Young Marketer

V týchto dňoch boli uverejnené podmienky súťaže Young Marketer pre mladých marketérov do 30 rokov. Vyhlasovateľom súťaže je Klub reklamných agentúr Slovenska a tvorcom zadania je Slovenská sporiteľňa, a. s. Sporiteľňa pripravila zadanie s úlohou na vytvorenie marketingovej a komunikačnej stratégie pre oblasť sociálneho bankovníctva, konkrétne ide o propagovanie programu KROKZAKROKOM pre neziskové organizácie.
Hlavnou cenou pre víťaza je účasť na študijnom pobyte Young Marketers Academy počas prestížneho festivalu Cannes Lions 2019, ktorý sa koná od 17. do 22. júna 2019. Súčasťou ceny sú letenky a ubytovanie.
Do súťaže sa môže zapojiť každý marketér z klientskej alebo agentúrnej strany a študenti vo veku 30 a menej rokov (narodení 16. júna 1989 a neskôr). Do súťaže sa nesmú zapojiť zamestnanci Slovenskej sporiteľne, a. s. a reklamných agentúr Zaraguza a Wavemaker.

Dôležité termíny súťaže:
11. októbra 2018 – Zverejnenie zadania
11. novembra 2018 – DDL pre doručenie súťažnej práce /[email protected]/
26. novembra 2018 – Zverejnenie shortlistu
30. novembra 2018 – Vyhlásenie výsledkov súťaže
jún 2019 – Študijný pobyt pre víťaza Young Marketers Academy v rámci
prestížneho festivalu Cannes Lions

Odborná porota zložená zo zástupcov sporiteľne a združenia Ľudia z Marketingu vyberie do 26. novembra 2018 tri najlepšie práce, teda troch nominovaných na víťaza. Víťaznú prácu a víťaza oznámi 30. novembra 2018 na vyhlasovaní výsledkov Effie 2018. Bližšie informácie o súťaži sú uverejnené na www.effie.sk/young-marketer.