Tag Archives: Češi a reklama 2018

    image_pdfimage_print
  • Češi a reklama 2018

    Češi a reklama 2018 Česká marketingová společnost vydala tlačovú informáciu, ktorá obsahuje výsledky pravidelného prieskumu zameraného na postoje českej verejnosti k reklame. Z metodiky prieskumu vyplýva, že cieľovou skupinou bola všeobecná populácia Českej republiky vo veku nad 15 rokov, metódou zberu údajov bol CAPI Omnibus, dáta sa zbierali v čase 19. 1. – 29. 1. 2018. Realizoval sa kvótový výber … Keep reading