Tag Archives: Public relations

    image_pdfimage_print
  • Denisa, Hejlová, 2015. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. 250 s. ISBN 978-80-247-5022-4.

    Denisa, Hejlová, 2015. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. 250 s. ISBN 978-80-247-5022-4. Autor Dušan Pavlů Integrovaná marketingová komunikace, chápaná jako vnitřně provázaný a synergicky posilující systém jednotlivých nástrojů, je nepochybně výsledkem vývoje jednoho z prvků marketingového mixu, který samozřejmě byl výrazně ovlivňován vnějšími impulsy, vyvolanými intenzívními konkurenčními tlaky, stejně jako vlastními interními silami a tendencemi, které byly podněcovány manažery … Keep reading